Vadehavet blev i 2010 udnævnt til Danmarks største nationalpark. Området gæstes to gange om året i træktiden af op til 12 millioner trækfugle og
har Danmarks største bestand af spættet sæl.

Den bedste måde vi forstår vigtigheden af dette enestående naturområde er ved at få egne erfaringer ude i det - med andre ord, vi skal "Gribe for at begribe".

Vi skal opleve tidevandets puls, vindens susen, trækfuglenes sværme, bunddyrenes enorme antal og områdets uendelige vider - området er stort og enestående.
Vadehavscentrets fire profesionelle naturvejledere laver arrangementer for alle grupper. Arrangementerne tilpasses jeres behov og laves under hensyntagen til naturen derude.

Vadehavscentret er klar til at tage imod jer til "viden gennem oplevelser"
 både i centrets udstillinger og ude på Vadehavet.

Til Vadehavscentret Hjemmeside med flere informationer:
www.vadehavscentret.dk

Sælsafari

Besøg de nysgerrige sæler!

Oplev et af Danmarks største rovdyr på tæt hold - den spættede sæl.

I naturskolen på Vadehavscentret lægger vi ud med en introduktion om sælerne og deres spændende biologi. Herefter stiger vi ombord på Mandøbussen, der fragter os til diget på Mandø. Fra stoppestedet går vi ca. 2,5 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken, hvor "Jørgens Lo" - en vandrende på ca. 300 meters bredde - adskiller os og sælernes sandbanke. Her ligger typisk ca. 200 sæler og hviler. Vi medbringer teleskoper, så vi kan komme "helt tæt" på sælerne uden at forstyrre dem i deres naturlige adfærd. De mest nysgerrige af sælerne kommer måske tæt på i vandet lige foran os...

Alle deltagere skal kunne gå 6 km uden besvær.

Voksne: 150,- DKK

Børn (4-12 år): 100,- DKK

Hvis vi på grund af for høj vandstand bliver nødt til at aflyse turen vil det blive oplyst her på hjemmesiden aftenen inden turen.

 

 

 

Vadehavsture fra Mandø

Livet på Mandøs havbund!

Vadehavsturene er for hele familien. Mandøbussen fragter os over til Mandø.
 Derefter går vi på opdagelse i det lave vand og på den tørlagte havbund ved Mandø. Her finder vi forskellige muslinger, orme, krabber, rejer og småfisk. Vi smager på planter og
får små fortællinger om livet i Vadehavet – Danmarks største Nationalpark. Naturvejlederen har redskaber med.

Deltagerne skal kunne gå ca. 2 km. Gummistøvler eller bare tæer. Tøj efter vejret.

Praktisk

Mødested: Ved Mandø Brugs.

Varighed: ca. 1,5-2 timer, exkl. kørsel til øen.

Pris: Voksne/børn kr. 75,-/50,-.

Billet til Mandøbussen ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding: Turen kræver ikke tilmelding du
skal blot møde op